Panel

Panel

1 Eylül 2022
 
Güneş Enerjisi Endüstrisi için Bilim Teknoloji ve Endüstri Üçgeni Paneli
 

Güneş enerjisini doğrudan elektriğe dönüştürme sektöründe son birkaç on yılda bilimsel, teknolojik ve endüstriyel toplulukların geniş bir yelpazede ve çok yönlü bir işbirlikleriyle gelişmeler ve ticari uygulama alanlarındaki artış beklentilerin ötesine geçmektedir.

 

Yirmi yıl önce, şebekeye bağlı kümülatif fotovoltaik güç kapasitesi 2 GWp civarındayken  20 yıl içinde 500 kat artarak 2021 sonunda 'de 1000 GWp'ye (1TWp) yaklaştı.. 2022 yılında  yıllık küresel fotovoltaik güç kurulumunun  200 GWp'nin oldukça üzerinde gerçekleşeceği öngörülmektedir.

 

Son yıllarda güneş kuşağı ülkelerinde, fotovoltaik elektriğin maliyeti fosil yakıt ve nükleer enerji ile elektrik üretiminden daha düşük düzeye ulaşmıştı. Bu gün  dünyanın birçok bölgesinde PV ile üretilen elektrik rüzgar enerjisiyle üretilen elektrikten daha düşük seviyeye gelmiştir.  Dünya genelinde fotovoltaik elektrik ihalelerinin  sonuçları, enerji sektörlerinde güneş enerjisi teknolojisinin artan rekabet gücünü desteklemektedir. 2020'de ihaleler kWh başına 1,5 USD sentin ulaşmışken  2021'de en düşük ihale kWh başına 1 USD sente yaklaşmıştır. İhalelerde ilk eksi  teklif,   Portekiz’de “ Yüzer Fotovoltaik Sistem”  için kWh başına eksi 4,13 Avro sent değeriyle  Nisan 2022 de gerçekleşti.

 

Türkiye'de Elektrik Sektörüne, 2005 Enerji Kanununda belirtilen teşviklerin, 2013 yılında tam olarak uygulanmasının ardından, fotovoltaik güç sistemi kurulumlarına ilgi önemli ölçüde artmıştır. Güneş enerjisi  santralı (GES)  kurulumlarına  yönelik verilen  teşvikler ve yasal  uygulamalar sürekli olarak revize edilmiş ve kurulumların büyüme hızı  kanun ve yönetmeliklerdeki değişikliklerden önemli ölçüde etkilenmiştir ve etkilenmektedir.  Tüm dalgalanmalara rağmen, 2022 yılında Türkiye'deki kümülatif GES   8000 MW  büyüklüğünü aşmış olup, toplam elektrik tüketiminin yaklaşık %4'ünü sağlamaktadır. Bu panelde  fotovoltaik enerji sektöründe bilim, teknoloji ve endüstri üçgeninin  her köşesini tartışılarak  son kullanıcıların sorularına yanıtlar aranacaktır. 

 

 

Prof Dr, Şener Oktik - Moderatör
Kadir Has Universitesi, GENSED Onur Başkanı)(Eski Muğla Üniversitesi Rektörü
Prof Dr, Şener Oktik - Moderatör
Prof. Dr. Selçuk Yerci
ODTÜ - GÜNAM, Türkiye
Prof. Dr. Selçuk Yerci
Dr. Güven Korkmaz
Kalyon Solar, Türkiye
Dr. Güven Korkmaz
Halil Demirdağ
Smart Solar, Türkiye
Halil Demirdağ
Ahmet Aras
Bodrum Beldiye Başkanı, Türkiye
Ahmet Aras